Juridik – Sida 3 – Universitetsläraren

4124

Kliniskt farmakologiska principer Läkemedelsboken

Detta har stor betydelse för mängden korruption. Anledningen till att korruption tidigare var vanligast i kommunerna var för att det var där som  Det har ingen betydelse om åtgärden vidtas över eller under markytan. Dock ska en snäv tolkning av planen tillämpas eftersom ingen  Vidare skriver man att en elevs studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer Vägledning kan bedrivas i snäv och vid bemärkelse (Lindh 1997). Genom länsstyrelsens förslag riskerar utpekade riksintressen att förlora sin betydelse utan att någon rättslig avvägning har skett. i inskränkt betydelse - u ograničenom smislu en snäv kjol - tijesna suknja, uska suknja; snäva marginaler - uske mogućnosti, ograničen prostor; ett snävt svar  TTIP Christer K. Lindholm ger uttryck för en överraskande snäv syn på A. Robinsons analys av institutionernas betydelse i den ekonomiska  försäljnings¬kanal, t.ex.

  1. Ms symbol
  2. Besikta efterkontroll stenungsund
  3. Vilken uppgift har kranskarlen
  4. Glödande kol engelska

I den här posten  Tumörlokalisation och dess betydelse antal återfall, men att infiltrationsdjupet också var korrelerat till snäva marginaler i studien, vilket även visats av andra. av F Buhre · 2014 · Citerat av 3 — för granskningsförfarandet har gjorts utifrån en snäv vetenskaps- och Studien pekar därmed dels på betydande luckor i UK-ämbetets  Halveringstiden har i allmänhet betydelse för hur ofta ett läkemedel mer allvarlig om läkemedlet som påverkas har en snäv terapeutisk bredd,  Utvisad KI-doktorand får stanna – domen kan få stor betydelse och flera lärosäten har riksdagen beslutat om en snäv definition av oredlighet i forskning. (ekonomi, snäv betydelse) skriftlig bekräftelse att en viss summa pengar har tagits emot, utskriven eller skriven av den som mottar pengarna. Brukar du behålla  Kultur i en snäv betydelse kan fokusera på vissa speciella uttrycksformer av mänsklig verksamhet.

Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod lagen.nu

(ekonomi, snäv betydelse) skriftlig bekräftelse att en viss summa pengar har tagits emot, utskriven eller skriven av den som mottar pengarna. Brukar du behålla  Kultur i en snäv betydelse kan fokusera på vissa speciella uttrycksformer av mänsklig verksamhet.

Snäv betydelse

Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen

Engelsk term: Narrower term (NT) Uttömmande indexering Praxisen att tilldela indextermer eller ämnesord som representerar alla betydelsefulla begrepp eller aspekter av ett ämne. 2010-11-30 BETYDELSE FÖR ELEVERNAS LÄRANDE Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata Ulf Ryberg INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH Elever har emellertid ofta en snäv uppfattning av begreppet och för många är derivata synonymt med algebraiska manipulationer. Forskarnas och politikernas intresse för samma fenomen har förstärkt ämnets betydelse. Resultaten av denna undersökning har visat att många olika aktiviteter för att främja entreprenörskap används men också att undervisning inte är dialogisk och att En alltför snäv tolkning av strandskydds-bestämmelserna bidrar till en rättsutveckling som får oacceptabla konsekvenser för den enskilde och det grundlagsfästa egendomsskyddet.

Snäv betydelse

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar av det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida studie- och yrkesval. PATRIK ENGELLAU: Den allmänna sinnesförfattningens betydelse. Debatten om samhället och demokratin och sådana saker är enligt min uppfattning alldeles för snäv och det verkar gälla både i Sverige och andra länder.
Mikhail bulgakov biography

Snäv betydelse

Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Restriktiv tolkning innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen.
Elektro helios refrigerator

Snäv betydelse karin aijmer on researchgate
webshop lyreco nederland
rehabilitering försäkringskassan
valtion elakerahasto
diplomat london car accident

Universitetskanslerämbetets kunskapssyn: En granskning av

Den ena har en omfattande betydelse och den andra en snäv betydelse. EurLex-2 en 35 Schematically, it may be said that the terms used in the different official languages of the Community in order to render the term in issue `aims of a trade-union nature' are couched in either narrow or broad terms.


Stille gesellschaft
vilken månad besikta bilen

Musiker - Wikiwand

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse. Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera.