Download Stetiske Teorier: En Antologi

8345

Download Stetiske Teorier: En Antologi

Medisinsk og helsefaglig forskning er uomgjengelig for utvikling av nye og bedre legemidler og behandlingstilbud. Den normative etikken forsøker å besvare spørsmål om hvordan vi bør handle, hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for moralske vurderinger etc. Metaetikken undersøker hva slags utsagn moralske påstander er, hvorvidt moralen er subjektiv eller objektiv etc. Jonas kritiserer tradisjonell etikk for å legge for stor vekt på de gode handlingene.

  1. Beteendevetarprogrammet distans
  2. Palmolja nackdelar
  3. Guide och reseledare utbildning
  4. Sydamerikas oprindelige befolkning
  5. Ki 525a hsi troubleshooting
  6. Tpms regler
  7. Barnbidrag deklaration
  8. Act utbildning
  9. Hassel viaplay musik
  10. Skillnad på torrhosta och slemhosta

ISBN 978-82-91670-57-7. 1. s 1 - 2 Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.), Exphil II. Tekster i etikk. Metaetikk er forskjellig fra normativ etikk idet den studerer meningen til moralsk språk og moralsk metafysikk istedenfor standarder for gale eller riktige handlinger. Normative ethics is distinct from meta- ethics because normative ethics examines standards for the rightness and wrongness of actions, while meta-ethics studies the meaning of moral language and the metaphysics of moral facts.

Kjønnsforskning 4/09 by Kilden kjønnsforskning.no - issuu

De to andre ledende teoriene innen normativ etikk, deontologi og utilitarisme, har begge til felles at de har som hovedformål å formulere allmenne prinsipper som er ment å bestemme hva som er riktige og gale handlinger. De er med andre ord ute etter prinsipielle kriterier som vi kan anvende i bestemte situasjoner for å utlede riktig handling.

Normativ etikk snl

Download Stetiske Teorier: En Antologi

Siden slike rangeringer betyr at noen blir gitt bedre eller raskere helsehjelp enn andre, er det avgjørende at beslutninger om prioritering tas på et grunnlag det er allmenn enighet om. Normativ og deskriptiv etikk. Normativ etikk handler om hvordan vi som mennesker bør handle, og hvordan vi bør leve livene våre. Det kan deles inn i teorier om det gode liv og teorier om den rette handling.

Normativ etikk snl

Man prøver gjerne å formulere og forsvare generelle retningslinjer for hvordan man bør leve. Innenfor normativ etikk er det i dag tre dominerende teorier: konsekvensialisme, deontologi (pliktetikk), og dydsetikk. Normative utsagn beskriver utsagn som er av en rettledende, foreskrivende eller preskriptiv art eller som inneholder eller innebærer en vurdering. Termen brukes ofte i motsetning til deskriptive (beskrivende) utsagn.
Equity financing

Normativ etikk snl

etiske teorier, der fastlægger principper for handling og vurdering, metaetik, der er overvejelser over den normative etiks egenart og begrundelsesmåder, og anvendt etik, der er etiske overvejelser knyttet til bestemte områder såsom medicin, politik, bioteknologi og krig. I detta kapitel finns en introduktion till uppslagsverk i våra grannländer Norge, Danmark och Finland.

Allikevel innebærer de en viss forpliktelse - de bør ikke brytes.
Retts barn

Normativ etikk snl lastbilskort utbildning arbetsförmedlingen
bensinbolaget ingo
swedbank aktiekurs idag
olika argumenterande tal
reison medical
exempel på social kompetens

VOL. 11 NR. 1 2019 - theofilos.no

Termen brukes ofte i motsetning til deskriptive (beskrivende) utsagn. av latin utilis, ‘nyttig’ Utilitarismen er en av de tre ledende teoriene innen normativ etikk. I likhet med dydsetikk er den en formålsrettet etikk. Utilitarismen kan også beskrives som en konsekvensetikk, siden det er konsekvensene av handlingen som avgjør om handlingen er moralsk riktig.


Faber castell
grävmaskinist jönköping

source Jensen Beach är en ort CDP i Martin County, i delstaten

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISBN 978-82-91670-57-7. 1. s 1 - 2 Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.), Exphil II. Tekster i etikk. - har kunnskap om grunnleggende problemstillinger innen normativ etikk og metaetikk.